Stary cmentarz żydowski we Włodawie został założony w XVIII w. Znajdował się około 1 km na północ od centrum miasta, pomiędzy ul. Wiejską i Krzywą. Ostatni znany pochówek odbył się w początku XIX w.

Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali cmentarz, używając nagrobków do brukowania ulic oraz regulacji brzegów rzeki Włodawki. Po wojnie teren przeznaczono na cele budowlane. Po cmentarzu nie pozostał żaden materialny ślad.

Drukuj