Żydzi mieszkali we Władysławowie-Russocicach już pod koniec XVIII wieku. W tym czasie założono cmentarz żydowski w Russocicach. Na początku XX w. istniały tu dwie jednoklasowe szkoły wiejskie, do jednej uczęszczały dzieci katolików i Żydów, do drugiej – ewangelików[1.1]. Podczas spisu powszechnego w 1921 r. wyznanie mojżeszowe zadeklarowało 293 mieszkańców[1.2]. U progu II wojny światowej w miasteczku mieszkało 280 Żydów[1.1.1]. Podczas okupacji niemieckiej pozostało ich 115. W 1940 r. Niemcy zamknęli ich w getcie, a 20 października 1941 r. wywieźli do Kowali Pańskich. Stamtąd z kolei przewieziono ich do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Chełmie nad Nerem, gdzie zostali zamordowani.

Nota bibliograficzna

  • Wladyslawow-Russocice, [w:] Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, t. III, red. Sh. Spector, New York 2001, s. 1453.
Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Szewczyński P., Wladysławów, zarys historii, Gmina Władysławów [online] http://www.wladyslawow.pl/historia/14-wladyslawow-zarys-historii [dostęp: 07.05.2015].
  • [1.2] Wladyslawow-Russocice, [w:] Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, t. III, red. Sh. Spector, New York 2001, s. 1453.
  • [1.1.1] Szewczyński P., Wladysławów, zarys historii, Gmina Władysławów [online] http://www.wladyslawow.pl/historia/14-wladyslawow-zarys-historii [dostęp: 07.05.2015].