• Alicke K.-D., Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, t.3, Monachium 2008.
 • Brilling Bernhard., Die Judischen Gemeinden mittelschlesiens. Entstehung und Geschichte, Stuttgart-Berlin-Koln-Mainz, b.r. wyd.
 • Bronsztejn S., Ludność ziemi wałbrzyskiej 19451985, Wałbrzych 1985.
 • Kassie J., Rok działalności szpitala TOZ-u w Wałbrzychu, „Mosty” 1949, nr 7 (411).
 • Kwaterko A., Otwarcie w Wałbrzychu Szpitala Żydowskiego im. Dawida Guzika, „Fołks Sztyme” 1989, nr 38 (4953).
 • Piluk P., Jeden dzień w Wałbrzychu, „Słowo Żydowskie” 1996, nr 14 (118).
 • Piluk P., Sygnał z Wałbrzycha, „Słowo Żydowskie” 2001, nr 4 (238).
 • Pflug, Chronik derStadt Waldenburg in Schlesien, Waldenburg 1908.
 • Szlachcicowa I., Biografia a tożsamość, Wrocław 2003.
 • Tutaj A., Wałbrzych jako przykład tygla narodowościowego, [w:] Pogranicze, kultura, religia, red. J. Tutaj, Wałbrzych 2004.
 • Wieczorek P., Z dziejów wałbrzyskich Żydów, [w:] Współcześni Żydzi Polska i diaspora, red. E. Waszkiewicz, Wrocław 2007, ss. 29–69.
 • Wieczorek P., Żydzi w Wałbrzychu 19451948, Wrocław 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj