Cmentarz żydowski w Wysokiem został założony w drugiej poł. XVIII w. Położony jest on na niewielkim wzniesieniu, na wschód od ul. Czystej. W 1885 r. teren kirkutu został powiększony.

Podczas II wojny światowej kirkut został zniszczony przez Niemców. Obecnie pierwotne granice cmentarza są trudne do zlokalizowania. Na powierzchni 0,1 ha nie zachowały się jakiekolwiek nagrobki. Dziś na terenie kirkutu znajduje się pastwisko.[1.1]

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] D. Kawałko, Cmentarze województwa zamojskiego, Zamość 1994, s. 288.