W poniedziałek 18 czerwca 2018 r. rozpoczęły się prowadzone przez Stowarzyszenie „Studnia Pamięci” prace porządkowe na cmentarzu żydowskim Wąwolnica-Zarzeka.

To kolejny etap planowanych przez nas we współpracy z Gminą Wąwolnica i The Matzevah Foundation z USA prac na tym cmentarzu – mówi Teresa Klimowicz ze Stowarzyszenie „Studnia Pamięci”. – Tym razem do współpracy zaprosiliśmy także szkołę w Wąwolnicy, liczymy także na wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej. Prowadzony obecnie obóz wolontariacki wpisuje się w nasze systematyczne działania na rzecz przywrócenia pamięci o cmentarzu żydowskim w Wąwolnicy. Miejsce to świadczy nie tylko o wieloletniej obecności Żydów w tym mieście, lecz jest także masowym grobem ofiar II wojny światowej oraz, co warto podkreślić, znajduje się w rejestrze zabytków.

Stan cmentarza żydowskiego w Wąwolnicy nadal pozostawia wiele do życzenia, dostęp do niego jest utrudniony. W ubiegłym roku teren został oznakowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Stowarzyszenie „Studnia Pamięci” zamierza jednak doprowadzić do upowszechniania historii tego miejsca przez umieszczenia tablicy z informacjami historycznymi oraz znakami umożliwiającymi jego odnalezienie.

Wolontariusze wraz z uczniami oczyszczają teren z zieleni i odpadów, zaś w czwartek wezmą także udział w planowanych przez Komisję Rabiniczną ds. Cmentarzy oraz The Matzevah Foundation upamiętnieniach masowych grobów w Karmanowicach i Rogalowie.

Źródło: materiały prasowe Stowarzyszenia „Studnia Pamięci".

Drukuj