• Drzymała Jerzy, Wohyń i okolice. Przewodnik historyczno-turystyczny, Wohyń 2010.
  • Wohyń [hasło] w: The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, ed. S. Spector, G. Wigoder, t. III, New York 2001, s. 1456.
  • Wohyń [hasło] w: Pinkas hakehillot Polin: entsiklopedyah shel ha-yishuvim ha-Yehudiyim le-min hivasdam ve-`ad le-ahar Sho'at Milhemet ha-`olam ha-sheniyah. (Encyklopedia gmin żydowskich w Polsce), t. VII (Lublin – Kielce), Jerozolima 1999, s. 155-156.
Drukuj