• Caban Wiesław, Społeczeństwo Kielecczyzny 1832–1864, Kielce 1993.
  • Guldon Z., Krzystanek K., Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI–XVIII wieków, Kielce 1990.
  • Muszyńska J., Żydzi w miasteczkach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII w., Kielce 1998.
  • Penkalla A., Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992.
  • Renz R., Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego 1918–1939, Kielce 1994.
  • Urbański Krzysztof, Gminy żydowskie małe w województwie kieleckim w okresie międzywojennym, Kielce 2006.
Drukuj