Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1890 4928 48 1,0
1921 5335 58 1,1
2001 6200    
2012 6563    

 

Drukuj