W XIX w. w mieście działały żydowskie szkoły, pozostające pod wpływami Haskali i reprezentujące bardzo wysoki poziom nauczania, a także sieć „kołokotników”, tj. punktów kształcenia najuboższej części społeczności.

W mieście działała także bundowska świecka szkoła ludowa - „Jawne”, reprezentująca nurt religijno-syjonistyczny, dwie Talmud-Tory, kilkadziesiąt chederów, jeszybot Ajc-Chaim, oraz Koedukacyjne Gimnazjum Humanistyczne Gminy Żydowskiej, reprezentujące nurt ogólnopaństwowy.

Działalnością o charakterze kulturalno-oświatowym zajmowały się też niemal wszystkie zamojskie organizacje społeczne, biblioteki publiczne oraz ruchy i partie polityczne, m.in.: Zjednoczenie Szkół Żydowskich, Kultur-Liga, Żydowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Tarbut”, Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe „Frajhajt” oraz Żydowska Liga Oświaty Ludowej.

Drukuj