W dniu 05.04.2011 r. miało miejsce uroczyste otwarcie synagogi w Zamościu. Była ona restaurowana przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w ramach projektu „Rewitalizacja renesansowej synagogi w Zamościu na potrzeby Szlaku Chasydzkiego oraz lokalnej społeczności”, który uzyskał wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W ramach projektu zaplanowano konferencję naukową pt. „Historia i kultura Żydów w Zamościu i na Zamojszczyźnie”, której organizatorem jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Konferencja zainaugurowała wieloletni program badawczy poświęcony zamojskim Żydom, skupiający przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zainteresowanych tą tematyką[1.1].

Drukuj
Przypisy