Protokół z dn. 20.08.1938 roku Rady Budowlanej Wydziału Komunikacyjno-Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego, w którym zatwierdzono projekt nadbudowy piętra szkoły żydowskiej przy ul. Zdanowskiej w Zamościu.

Projekt nadbudowy piętra szkoły żydowskiej w Zamościu przy ul. Zdanowskiej, zawierający plan orientacyjny oraz przekrój poziomy parteru oraz piętra, zatwierdzony 13.09.1938 roku.

Drukuj