Pismo z dn. 11.06.1937 roku Zarządu Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Zamościu do Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego w Lublinie z prośbą o zezwolenie na odbudowę częściowo spalonej w dn. 5.06.1936 roku synagogi w Nowej Osadzie w Zamościu. Załącznik - projekt odbudowy synagogi, zawierający: rzut przyziemia, plan orientacyjny, przekrój podłużny, rysunek elewacji.

Drukuj