Cmentarz żydowski w Zdunach położony jest na zachód od miasta, na południe od ul. Rochowskiej. W wyniku dewastacji do dziś na cmentarzu zachowały się pojedyncze fragmenty nagrobków z epitafiami w językach niemieckim i hebrajskim. Teren o powierzchni 0,15 ha [1.1] jest porośnięty lasem, granice nekropolii są nieczytelne.

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] T. Palacz, D. Matyaszczyk, Katalog cmentarzy żydowskich w Wielkopolsce [w:] Miejsca i obiekty kultu w Wielkopolsce : prahistoryczne, chrześcijańskie i judaistyczne, pod. red. D. Matyaszczyk, A. Zielińskiej-Nowickiej, Poznań 1996, s. 178