Cmentarz żydowski nowy w Żninie znajduje się przy ul. Niedziałkowskiego, w pobliżu ul. Niedziałkowskiego i ul. Moniuszki. Jego lokalizację pokazuje m.in. plan miasta z 1934 r., a także niemiecka mapa topograficzna Messtischblatt. W 2018 r. było wszczęte postępowanie w sprawie wpisu terenu do rejestru zabytków.

Nowy cmentarz powstał w II połowie XIX w., w ślad za tym, gdy wypełnił się tzw. stary cmentarz. Był dziesięciokrotnie większy od poprzednika – jego powierzchnia wynosiła ok. 1,5 ha. Teren otoczony był murem. Funkcjonował do nadejścia okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej, choć wiadomo, że już w latach 20. XX w. gwałtownie tracąca wiernych gmina żydowska w Żninie nie była w stanie samodzielnie go utrzymywać, dlatego ustąpiła niektóre nieruchomości władzom miasta w zamian za opiekę.

Został zdewastowany przez Niemców w okresie okupacji podczas II wojny światowej oraz po 1945 roku. Pomimo to jeszcze w okresie powojennym były tu jeszcze nagrobki, a w latach 60. XX w. teren ogrodzono murem z cegły (lub naprawiono mur dotychczas istniejący?). Zniszczenie nastąpiło w latach 1977–1978, podczas budowy północnej obwodnicy Żnina. Obecnie teren cmentarza zajmuje częściowo zabudowa wielorodzinna, a częściowo łąka. W grudniu 2015 r. z inicjatywy stowarzyszenia Ahawas Tora ustawiono granitową tablicę z napisem „Cmentarz żydowski w Żninie. Pamięci Żydów tu spoczywających”. Część funduszy przekazali potomkowie rodziny Itzigów, mieszkającej w Żninie w XIX wieku.

Drukuj