Cmentarz żydowski w Zgierzu (ul. Barona) został założony w 1826 r. i rozbudowany w 1885 roku. Pierwotnie miał powierzchnię 1,5 ha. Jak podaje rabin Szymon Huberband, na cmentarzu znajdowały się groby siostry rabina Czechany, pierwszego miejscowego rabina Szolema Cwi, drugiego miejscowego rabina Hirsza, jak również wielu mistrzów chasydzkich[1.1].

W latach 1940–1941 cmentarz został zdewastowany przez Niemców. Macewy wykorzystano jako materiał do utwardzania dróg, drzewa powyrywano z korzeniami, a cały teren został zaorany. Po wojnie teren cmentarza podobnie, jak inne okoliczne cmentarze był dewastowany.

Obecnie na powierzchni 1,5 ha nie zachował się żaden nagrobek.

W 1992 r. dzięki inicjatywie potomka zgierskich Żydów – Jakuba Milgroma z Kanady – cmentarz został uporządkowany i ogrodzony.

Na pomniku który znajduje się na terenie cmentarza umieszczono tablicę w języku polskim i hebrajskim poświęconą: Pamięci Żydów Zgierza pochowanych na tym cmentarzu od czasu jego powstania na początku XIX wieku aż do ich zagłady w czasie II wojny światowej[1.2].

Drukuj

Przypisy

  • [1.1] Shimon Huberband, Kiddush Hashem: Jewish Religious and Cultural Life in Poland During the Holocaust (Heritage of Modern European Jewry, V. 1), New York, 1987.
  • [1.2] Opracowane za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgierz [dostęp: 09.05.2009]; P. Burchard, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990, s. 118.