Księga Pamięci Zgierza (Yizkor Book Zgierz) w tłumaczeniuTowarzystwa Ochrony Kultury Zgierza http://www.jewishgen.org/Yizkor/Zgierz/zgip000.html

Kulesza Mariusz, Rozwój przestrzenny Zgierza do połowy XIX wieku, "Varia", nr 1, Łódź 1983

Kulesza Mariusz, Warunki życia i pracy mieszkańców Zgierza w okresie pierwszej połowy XIX wieku, "Varia", nr 4, Łódź 1988

Mniejszości religijne i wyznaniowe w Zgierzu – zarys dziejów, pokłosie sesji popularno-naukowej zorganizowanej w Zgierzu w dniu 10 listopada 2004 roku, Zgierz 2004

Wachnik Bronisław, Zgierz stolicą sukiennictwa w okresie Królestwa Polskiego, "Biuletyn Towarzystwo Przyjaciół Zgierza", z. 2, Muzeum Miasta Zgierza, 1984

Wierzbowski Maciej, Korzenie gminy Zgierz, Zgierz 2004

Zgierz. Dzieje miasta do 1988 roku, red. Rosin Ryszard, Łódź-Zgierz 1995

Drukuj