Zgierz jest jednym z najstarszych miast w województwie łódzkim. Prawdopodobnie nazwa miasta pochodzi od lasu, które zostało wypalone, aby następnie umieścić tam osadę lub od miejsca, w którym kiedyś palono ognie ofiarne[1.1].

Pierwsza informacja o Zgierzu znajduje się w dokumencie z 1231 r. Odbyła się tu wówczas narada, w której Władysław Odonic i Konrad Mazowiecki starali się ustalić postępowanie przeciwko zagrażającemu im Henrykowi Brodatemu[1.2].

Zgierz otrzymał prawa miejskie już przed 1288 r. Władysław Jagiełło potwierdził prawa miejskie Zgierza w 1420 r. W 1504 r. miasto otrzymało prawo organizowania cotygodniowych targów.

Od 1793 r. Zgierz należał do zaboru pruskiego, a od 1815 r. do zaboru rosyjskiego.

Obecne ulice: Sieradzka, Gołębia, Parzęczewska i Łęczycka to teren, na których ulokowane było pierwotne wczesne miasto Zgierz.

Największy rozwój miasta przypada na okres XIX w., kiedy w Królestwie Polskim powstawały prężne ośrodki przemysłu włókienniczego. W marcu 1821 r. członkowie Komisji Przemysłowej Województwa Mazowieckiego podpisali tutaj tzw. Umowę Zgierską. Byli wśród nich specjaliści polscy i niemieccy w dziedzinie przędzalnictwa, tkactwa, farbiarstwa i wykończalnictwa. Umowa ta uregulowała sprawy osadnictwa przemysłowego i zapewniła imigrantom liczne przywileje. Z czasem stała się ona wzorem dla innych miast i osad rządowych przy formułowaniu warunków osadnictwa.

Do Zgierza zaczęli napływać osadnicy miedzy innymi z Prus i Saksonii, wiec najsilniejszą grupę narodowościową stanowili tutaj Niemcy. Dogodne warunki geograficzne (rzeka Bzura) ułatwiały rozwój przemysłu i budowę foluszy. W ten sposób Zgierz stał się wkrótce stolicą polskiego sukiennictwa. Sukno produkowane tutaj wysyłano do Rosji, a nawet do Chin.

Rozwojowi przemysłu towarzyszył szybki rozwój dróg komunikacyjnych. W 1901 r. uruchomiono linię tramwajową ze Zgierza do Łodzi. W 1903 r. wybudowano linię kolejową Warszawsko – Kaliską, a w 1925 r. uruchomiono pierwsze pociągi na trasie Łódź – Zgierz – Kutno. W 1922 r. uruchomiono kolejkę wąskotorową ze Zgierza do Ozorkowa. Kolejka jednak została zlikwidowana w 1927 r., a w jej miejscu uruchomiono linię tramwajową.
 

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] http://cms.miasto.zgierz.pl/index.php?page=historia&hl=pol oraz http://zsee.eu.org/linki/sn/em/dok/zgierz.html [stan na 09.05.2009].
  • [1.2] R. Rosin, Zgierz. Dzieje miasta do 1988 roku, Łódź-Zgierz 1995, s. 47