• Yitzhak Lador, The community of Zarki; life and destruction of a town, Former residents of Zarki in Israel, Tel Aviv 1959.
  • Encyclopedia of Jewish Life (2001), s. 1490: "Zarki".
  • Shtetl Finder (1989), s. 126: "Zharki".
  • red. Bolesław Ciepiela, Małgorzata Sromek, Śladami Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego. Wspomnienia, Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Będziński, Będzin 2009.
Drukuj