• J. Delowicz, Gmina wyznania mojżeszowego w Żorach 15111940, Żory 2002.
  • A. Meltzel, Historia miasta Żory na Górnym Śląsku, Żory 1888.
  • J. Delowicz, M. Wieczorek, Żory w latach 1172–1990, Żory 1991.
  • B. Cimała, J. Delowicz, P. Porwoł, Żory – zarys dziejów. Wypisy, Żory 1994.
  • Zabytki kultury żydowskiej w województwie śląskim, praca zbiorowa, Katowice 2007.
  • P. Maser, A. Weiser, Juden in Oberschlesien, Berlin 1992, s. 140.
  • Żary [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Warszawa 1880–1902, t. XIV, s. 747.
Drukuj