• Bartosz A., Tarnowskie Judaicka, Warszawa 1992.
  • Bartosz A., Żydowskie zabytki województwa tarnowskiego, Tarnów 1989.
  • Bata A., Lawera H., Dąbrowa Tarnowska i okolice, Krosno 1998.
  • Domański P., Żabno do 1939 roku, studium historyczno-społeczne od rozbiorów do wybuchu II wojny światowej, Żabno 1997.
  • Domański P., Żabno w latach okupacji hitlerowskiej (1939–1945), Żabno 1997.
  • Michalewicz J., Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji w dobie autonomii, Kraków 1995.
  • Rędziński K., Fundacyjne szkolnictwo żydowskie w Galicji w latach 1881–1918, Częstochowa 1997.
  • Rędziński K., Żydowskie Szkolnictwo świeckie w Galicji 1813–1918, Częstochowa 2000.
  • Samsonowska K., Wyznaniowe Gminy Żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918–1939), Kraków 2005.
Drukuj