Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1869   310  
1890 1690    
1895 1690 376 22,2
1910   436  
1921 1995 436 21,9
1931   554  
2010 3718    

Żródła:

  • Michalewicz J., Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji doby autonomicznej, Kraków 1995.
  • Osiem wieków historii i kultury miasta Zatora i regionu, red. T. Gąsowski, Kraków 2006
  • Samsonowska K., Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918–1939), Kraków 2005.
  • Zator, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 14, red. B. Chlebowski, J. Krzywicki, Warszawa 1895, s. 460.
Drukuj