W okresie międzywojennym spore zakłady rzeźniczo-masarskie posiadał Lejb Józef Herschlowitz. Piekarnie prowadzili Herschel Gutter i Izaak Majer, natomiast mleczarnię – Jakub Jakubowicz.

Ciekawych danych dostarcza sprawozdanie dotyczące „popierania przemysłu i handlu”, gdzie znajdujemy Żydów wśród wykonawców następujących zawodów:

  • lekarze – dr Marek Haber i dr Abraham Tillinger,
  • adwokaci – dr Zygmunt Löw i dr Febus Schleifer,
  • handel bławatny – Chaim Lieblich, Samuel Scheller, Samuel Edelman, Hersch Weinberg,
  • handel bydłem – A. i M. Geiger, C. Goldstein, A. Heberman, M. Weber,
  • handel drzewem – Wolf Weitz,
  • fryzjer – Józef Ickowicz,
  • zajmujący się galanterią – Szymon Aron Weinrieb,
  • handel końmi – Hirsch Elsner
  • producent mebli – Samuel Edelman

Źródło:

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Oświęcimiu, MZ 1355, s. 179.

Drukuj