Na cmentarzu żydowskim w Wadowicach, na pomniku ustawionym na miejscu zbiorowej mogiły, znajduje się napis w języku hebrajskim i polskim: "Pamięci Żydów z Wadowic, Cieszyna, Katowic, Żywca, Bielska, Dziedzic, Czechowic, Andrychowa, Kęt, Suchej i Zatora, spędzonych do getta w Wadowicach przez zbirów hitlerowskich i zamordowanych w latach 1942-43 w obozach zagłady w Bełżcu i Oświęcimiu. Mogiła 92 Żydów zamordowanych przez zbirów hitlerowskich w 1943 roku w Makowie Podhalańskim, wśród nich: Godman Jakub i Bernard, Slimmer Fryderyk i Olga oraz syn Szymon lat 4. Kamieniowi powierzamy pamięć ich męki i unicestwienia."

Drukuj