Nowy cmentarz żydowski w Zabłudowie został założony w XIX w.[1.1], na działce w kształcie wydłużonego prostokąta, przy drodze do wsi Krynickie. Nekropolia uległa zniszczeniu w latach drugiej wojny światowej. Na rozkaz Niemców, kamienie nagrobne wykorzystano do utwardzania dróg.

Monika Krajewska i Jan Jagielski w opracowaniu "Uwagi o stanie cmentarzy żydowskich w Polsce" tak opisali zabłudowską nekropolię po jej wizytacji pod koniec osiemdziesiątych: "Przy drodze za lecznicą zwierząt resztki cmentarza wśród pól. Obmurowane płaskie groby bez macew, zniszczone. Stoi ohel na planie kwadratu, z wejściami z dwóch stron, otwartymi í wyszczerbionymi. Są na nim ślady napisu. Teren nie zarośnięty, nie ogrodzony"[1.2].

Do dziś w obrębie cmentarza zachowały się dziesiątki betonowych obmurowań nagrobków. W centralnej części znajduje się ohel nieznanego z nazwiska rabina. Na wejściem do ohelu wyryto napis poświęcony fundatorom grobowca: Dowowi Berowi synowi Manesa Cwi Kohena oraz Icchakowi synowi Cwi i Baszy córce Szragi Fajwla Brennera[1.3].

Przypuszczalnie część macew znajduje się na terenie prywatnych posesji w okolicznych miejscowościach. Kilkanaście lat temu Tomasz Wiśniewski – badacz podlaskich judaików – we wsi Skrybicze odnalazł nagrobek pochodzący z cmentarza w Zabłudowie[1.1.3].

Spis macew z cmentarza żydowskiego w Zabłudowie jest dostępny na stronie Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich: http://cemetery.jewish.org.pl/list/c_78 [dostęp: 20.01.2015].

 

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Wiśniewski T., Bóżnice Białostocczyzny, Białystok 1992, s. 205.
  • [1.2] Krajewska M., Jagielski J., Uwagi o stanie cmentarzy żydowskich w Polsce, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” (1981), nr 4/120, s. 39-52
  • [1.3] Bielawski K., Zabłudów [online] http://www.kirkuty.xip.pl/zabludow.htm [dostęp: 10.11.2014].
  • [1.1.3] Bielawski K., Zabłudów [online] http://www.kirkuty.xip.pl/zabludow.htm [dostęp: 10.11.2014].