Synagoga w Żółkwi – tzw. Sobieski-szul (nazwa na rzecz króla Jana III Sobieskiego) została wzniesiona w latach 1692–1698, w stylu renesansowym z elementami baroku. Budowę synagogi wsparł finansowo król Jan III Sobieski.

Podczas drugiej wojny światowej oraz w okresie późniejszym obiekt uległ znacznej dewastacji. Po wojnie w budynku synagogi urządzono magazyn. W 2000 r. przystąpiono do prac renowacyjnych, które nie zostały ukończone. W 2013 r. obiekt wyglądał na opuszczony i zaniedbany.

Drukuj