Cmentarz żydowski w dawnym Dobrzyniu nad Drwęcą, obecnie stanowiącym część Golubia-Dobrzynia, znajduje się przy ul. Bohaterów Westerplatte. Jego lokalizację można zobaczyć na historycznych mapach topograficznych m.in. niemieckiej Messtischblatt z 1940 roku.

Cmentarz powstał prawdopodobnie w drugiej połowie XVIII wieku. Zajmował sporą powierzchnię 2,6 ha. Został wymieniony w powstałym w okresie Zagłady opracowaniu rabina Szymona Huberbanda: „Było to miejsce spoczynku rabina Tojba [Tauba – przyp. red.], ucznia starego rabina aleksandrowskiego, Rebbe Jechiela. Rabin Tojb miał być jego następcą, takie było pragnienie starych chasydów”[1.1]. Został zniszczony przez Niemców w latach 1943–1944.

Obecnie jest to cmentarz całkowicie zniszczony, trwale przekształcony. Jego teren zajmuje współczesna zabudowa jednorodzinna.

Bibliografia

  • Dębiński J., Z dziejów miasta Golub-Dobrzyń, „Studia Włocławskie” 2015, nr 17, ss. 311–328.
  • Na pograniczu religii i kultur. Dzieje społeczności Golubia i Dobrzynia, red. M. Paraziński, Golub-Dobrzyń 2010.
Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Huberband Sh., Kiddush Hashem: Jewish Religious and Cultural Life in Poland During the Holocaust, New York 1987.