• Adamczewski J., Mała encyklopedia Krakowa, Kraków 1997.
 • Akawia M., Moja winnica, Warszawa 1990.
 • Aleksandrowicz J., Kartki z dziennika doktora Twardego, Kraków 2001.
 • Aleksandrowicz J., Stawowy E., Tyle wart człowiek, Lublin 1992.
 • Bałaban M., Dzieje Żydów w Galicji i w Rzeczypospolitej Krakowskiej, Lwów 1914.
 • Bałaban M., Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 13041655, Kraków 1936.
 • Bałaban M., Przewodnik po żydowskich zabytkach Krakowa, Kraków 1935.
 • Banach J., Ikonografia Wawelu, Kraków 1977.
 • Barycz H., Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, Kraków 1935.
 • Bażanowska N., To był mój dom. Żydowski Dom Dziecka w Krakowie w latach 1945–1957, Kraków 2011.
 • Bąkowski K., Kościół NP Marii w Krakowie, Kraków 1913.
 • Bąkowski K., Kościół św. Krzyża w Krakowie, Kraków 1904.
 • Bąkowski K., Przewodnik po okolicach Krakowa, Kraków 1909.
 • Bieberstein A., Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków 1986.
 • Bieniarzówna J., Mieszczaństwo krakowskie w XVII wieku, Kraków 1969.
 • Bochnak A., Samek J., Miasto Kraków. Kościoły i klasztory Śródmieścia, Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 4.2, Warszawa 1971.
 • Bogdanowski J., Warownie i zieleń twierdzy Kraków, Kraków 1979.
 • Bronner I., Cykady nad Wisłą i Jordanem, Kraków 2004.
 • Bukowski J., Kościół akademicki św. Anny, Kraków 1900.
 • Cercha M.S., Pomniki Krakowa, Kraków 1904.
 • Chrzanowski T., Kornecki M., Sztuka ziemi krakowskiej, Kraków 1982.
 • Chwalba A., Kraków w latach 19391945, Dzieje Krakowa, t. 5, Kraków 2002.
 • Chwalba A., Kraków w latach 19451989, Dzieje Krakowa, t. 6, Kraków 2004.
 • Cichopek A., Pogrom Żydów w Krakowie 11 sierpnia 1945 r., Warszawa 2000.
 • Cmentarze żydowskie w Krakowie, red. B. Yaari, L. Haber, U. Tsin, Tel Awiw 2005.
 • Cyrankiewicz S, Książkowy przewodnik po cmentarzach, Kraków 1908.
 • Cyrankiewicz S., Kraków. Rys historyczny, Kraków 1908.
 • Czech J., Opis Krakowa, Kraków 1908.
 • Davies N., Od i do. Najnowsze dzieje Polski według historii pocztowej, t. 1, Warszawa 2008.
 • Dobrowolski T., Sztuka Krakowa, Kraków 1971.
 • Duda E., A Guide to Jewish Cracow, Warsaw 1990.
 • Duda E., Krakowskie Judaica, Warsaw, 1991.
 • Duda E., The Jews of Cracow, Krakow, 1999.
 • Dzieje Krakowa, red. J. Bieniarzówna, J. Małecki, J. Wyrozumski, t. 1–4, Kraków 1979–1998.
 • Fischler-Martinho J., Have You seen my little sister, London 2003.
 • Gąsowski T., Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku, Kraków 1997.
 • Goldman M., Iskierki życia, Kraków 2002.
 • Grabowski A., Kraków i jego okolice, Kraków 1900.
 • Grodziska K., Cmentarze Podgórza, Kraków 1922.
 • Grodziska-Ożóg K., Cmentarz Rakowicki w Krakowie, Kraków 1987.
 • Grodziski S., W królestwie Galicji i Lodomerii, Kraków 1976.
 • Gross N., Co nam zostało z tych lat, Tel Awiw 1971.
 • Gross N., Kim pan jest, panie Grymek?, Kraków 1991.
 • Gross N., Żydowski bard. Gawęda o życiu i twórczości Mordechaja Gebirtiga, Kraków 2000.
 • Gruber R. E., Odrodzenie kultury Żydowskiej w Europie, Sejny 2004.
 • Halkowski H., Legendy z Żydowskiego Miasta na Kazimierzu pod Krakowem, Kraków 1998.
 • Halkowski H., Rożek M., Żydzi w Krakowie. 700 lat historii, Kraków 2005.
 • Halkowski H., The legends from the jewish town in Kazimierz near Krakow, Krakow 1998.
 • Halkowski H., Żydowski Kraków legendy i ludzie, Kraków 2009.
 • Halkowski H., Żydowskie życie, Kraków 2003.
 • Hoffman E., Lost in translation. A Life in a New Language, Londyn 1998.
 • Homola-Skąpska I., Józef Dietl i jego Kraków, Kraków 1993.
 • Hońdo L., Stary Żydowski Cmentarz w Krakowie, Kraków 1999.
 • Hońdo L., Nowy Cmentarz Żydowski w Krakowie. Przewodnik cz. 1, Kraków 2006.
 • Jakimyszyn A., Mykwa. Dzieje żydowskiej łaźni rytualnej przy ul. Szerokiej w Krakowie, Budapeszt – Kraków, 2012.
 • Jedlicz A., Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie, Warszawa 1966.
 • Jezierski J., Ilustrowany przewodnik po Krakowie, Kraków 1901.
 • Jüdisches Städtebild Krakau, red. M. Kłańska, Frankfurt am Main 1994.
 • Katalog dawnych map wielkoskalowych Krakowa XVIXIX w., Warszawa 1981.
 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 4: Miasto Kraków, cz. 6: Kazimierz i Stradom, Judaica: Bożnice, Budowle Publiczne i Cmentarze, red. Rejduch-Samkowa I., Samek J., Warszawa 1995.
 • Kolak W., Klasztor Augustianów przy kościele św. Katarzyny w Krakowie, Kraków 1982.
 • Kotarba R., Niemiecki obóz w Płaszowie 19421945, Warszawa – Kraków 2009.
 • Kozioł A., Krakowianie, Kraków 2002.
 • Kraków. Jego dzieje i sztuka, Warszawa 1965.
 • Kras J., Życie umysłowe w Krakowie w latach 18481870, Kraków 1977.
 • Krasnowolski B., Ulice i place krakowskiego Kazimierza, Kraków 1992.
 • Kus J., Z najnowszych badan nad kościołem św. Katarzyny w Krakowie, Kraków 1985.
 • Kwiek J., Rok 1956 w Krakowie i w województwie: wybrane problemy, Kraków 1999.
 • Kwiek J., Żydzi, Łemkowie, Słowacy w województwie krakowskim w latach 19451949/50, Kraków 2002.
 • Ligocka R., Dziewczynka w czerwonym płaszczyku, Kraków 2001.
 • Ligocka R., Kobieta w podróży, Kraków 2002.
 • Ligocka R., Tylko ja sama, Kraków 2004.
 • Łepkowski J., Starożytności i pomniki Krakowa, Kraków 1847.
 • Mahler O., Przewodnik po żydowskich zabytkach Krakowa, Kraków 1935.
 • Malec, T., Jewish architecture and urbanism in the years 1495-1815: the Jewish City in Casimir, Cracow, Rzym 2015. 
 • Małecki J., Jewish trade in Cracow at the end of the XVI century and in the XVII, Selected records from Cracow Customs Registers 15931683, Kraków 1995.
 • Markin J., Gnypowa B., Krakow. The Guide, Bielsko Biała 1996.
 • Markowski S., Krakowski Kazimierz. Dzielnica żydowska. 18701988, Kraków 1999.
 • Mariańscy M. M., Wśród przyjaciół i wrogów. Poza gettem w okupowanym Krakowie, Kraków 1988.
 • Müller-Madej  S., Dziewczynka z listy Schindlera. Lata powojenne, Kraków 2001.
 • Müller-Madej  S., Dziewczynka z listy Schindlera. Oczami dziecka, Kraków 2001.
 • Niezabitowska M., Tomaszewski T., Ostatni. Współcześni Żydzi polscy, Warszawa 1993.
 • Olczak-Ronikier J., W ogrodzie pamięci, Kraków 2001.
 • Pankiewicz T., Apteka w getcie krakowskim, Kraków 1995.
 • Piech S., W cieniu kościołów i synagog. Życie religijne międzywojennego Krakowa 19181939, Kraków 1999.
 • Polański R., Roman, Warszawa 1989.
 • Pordes A., Grin I., Ich miasto. Wspomnienia Izraelczyków, przedwojennych mieszkańców Krakowa, Warszawa 2004.
 • Prawa, przywileje i statuty miasta Krakowa, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1885–1909.
 • Rejduch Samech I., Samek J., Dawna sztuka żydowska w Polsce, Warszawa 2002.
 • Rejduch-Samkowa I., Samek J., Kazimierz i Stradom. Judaica, Warszawa 1987.
 • Rodov, I., The Torah Ark in Renaissance Poland: A Jewish Revival of Classical Antiquity, Leiden and Boston, 2013.
 • Rotfeld A. D., Tyle pamiętam (fragmenty wspomnień), „Polityka” 2005, nr 7 (2491).
 • Rożek M., Katedra Wawelska w XVII w., Kraków 1980.
 • Rożek M., Mecenat artystyczny mieszczaństwa krakowskiego w XVII wieku, Kraków 1977.
 • Rożek M., Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa, Kraków 1993.
 • Rożek M., Uroczystości w barokowym Krakowie, Kraków 1976.
 • Scharf R. F., Co mnie i tobie Polsko... Eseje bez uprzedzeń, Kraków 1999.
 • Schneider A., Jak ścigane zwierzę, Lublin 2003.
 • Sefer Kroke. Ir wa-em be-Izrael, red. A. Bauminger, M. Bosaḳ, N. M. Gelber, Jeruszalajim 1959.
 • Shmeruk Ch., The Esterke Story in yiddish and polish literature, Jerusalem 1985.  
 • Stein Y. L., Die Steins: jüdische Familiengeschichte aus Krakau. 18301999.
 • Supranowicz E., Nazwy ulic Krakowa, Kraków 1995.
 • Szatyn B., Na aryjskich papierach, Kraków 1983.
 • To była hebrajska szkoła w Krakowie. Historia i wspomnienia, red. N. Gross, Tel Awiw 1989.
 • Tomkowicz S., Napisy domów krakowskich w Krakowie, Kraków 1898.
 • Tomkowicz S., Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów, Kraków 1926.
 • Trepka J. N., Najnowszy przewodnik po Krakowie, Kraków 1925.
 • Vogler H., Autoportret z pamięci, t.1–3, Kraków 1979.
 • Vogler H., Wyznanie mojżeszowe. Wspomnienie z utraconego czasu, Warszawa 1994.
 • Wachholz L., Szpitale krakowskie, Kraków 1921–1924.
 • Wilczyk W., Niewinne oko nie istnieje, Łódź 2009.
 • Wohlfeld Z., Kazimierz i Stradom, [w:] Corpus inscriptionum Poloniae, Kraków 1978.
 • W trzecią rocznicę zagłady ghetta w Krakowie (13 III 1943 – 13 III 1946), Kraków 1946.
 • Wroński T., Kronika okupacyjnego Krakowa, Kraków 1974.
 • Zając M., Kalendarium ważniejszych wydarzeń z życia ludności żydowskiej w Krakowie 19391945, Kraków 1997.
 • Zając M., Sytuacja prawna Żydów w getcie krakowskim, Kraków 1997.
 • Zbroja B., Miasto umarłych. Architektura publiczna Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie w latach 19391968, Kraków 2005.
 • Zimmerer K., Zamordowany świat. Losy Żydów w Krakowie 19391945, Kraków 2004.
 • Żabiński W., Przewodnik po okolicach Krakowa, Kraków 1947.
 • Żbikowski A., Żydzi krakowscy i ich gmina w latach 18691919, Warszawa 1994.
Drukuj