Na terenie współczesnego Golubia-Dobrzynia funkcjonowały w ostatnich stuleciach dwie odrębne żydowskie gminy wyznaniowe:

Drukuj