W 1933 r. bełżyccy kupcy żydowscy założyli Spółdzielnię Rolniczo-Handlową „Ziarno”, w której zarząd stanowili: Moszek Merdka, Klejman Dawid Flamenbaum i Kielman Frydman. Spółdzielnia, której przedmiotem działania było kupno i sprzedaż artykułów rolnych i ich przetworów oraz dokonywanie obrotów handlowych w zakresie przemysłu i potrzeb produkcji rolnej, funkcjonowała do grudnia 1937 roku.

Drukuj