Drewniana synagoga w Broku wybudowana została w latach 40.XIX wieku. Usytuowana była na działce położonej u zbiegu ulic Pułtuskiej i Kinowej.

Oprócz synagogi Żydzi w Broku posiadali łaźnię, która położona była na przeciwko synagogi, u wylotu obecnej ul. Kinowej (dawnej ul. Szkolnej)[1.1].

Synagoga została spalona przez Niemców jesienią 1939 roku.

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Opr. na podst. XIX-wiecznego planu osady ze zbiorów Archiwum Akt Dawnych w Warszawie.