Jedna z pierwszych wiadomości o synagogi w Dobrzyniu pochodzi z 1781 roku. Synagoga wzniesiona w XIX w. znajdowała się przy ul. Rypińskiej. Jej rozbiórka dokonana przez Niemców, nastąpiła w latach 1943–1944. Symboliczny kopczyk kamieni z jej fundamentów usypano przy pomniku ku czci Żydów Dobrzynia odsłoniętego w 1995 roku.

Bibliografia

  • Dębiński J., Z dziejów miasta Golub-Dobrzyń, „Studia Włocławskie” 2015, nr 17, ss. 311–328, w szczególności s. 314, 317, 320 przyp. 49.
Drukuj