Wielka Synagoga w Jedwabnem znajdowała się na rogu ul. Łomżyńskiej i Nowego Rynku (obecnego Placu Jana Pawła II). Powstała zapewne ok. 1790 r. lub wcześniej (vide cytat poniżej). Był to budynek drewniany, stojący frontem do rynku, na planie prostokąta. W centralnej części znajdowała się główna sala modlitewna. Od północy i południa dobudowano parterowe babińce. Od zachodu znajdował się przedsionek.

W gazecie „Echa Płockie i Łomżyńskie” nr 33 z dnia 23 lipca 1898 r. znalazł się opis synagogi pióra G. Worobjewa: „Jedwabno. Bożnica żydowska w powiecie Kolneńskim, odległa od Łomży wiorst 18, posiada bożnicę, która godną jest opisu. Drewniana ta bożnica zbudowana została przez fundację Andrzeja Rembielińskiego, byłego właściciela Jedwabna. Co do lat jej istnienia, to wypada według napisu na suficie, że budynek ten stoi już 109 lat. Ale z opowiadań mieszkańca tamtejszego, starca żyda, który liczy sobie przeszło 100 lat wieku, wypada, że bożnica jest starszą (...) Jest to budynek piętrowy, z boków którego przylegają przybudówki dla kobiet. W ścianach oddzielających część męską od żeńskiej, są wąskie otwory, w rodzaju szczelin; szczeliny te opatrzone są gęstymi siatkami. Nad wejściem mieści się galeria dla kobiet, jest to część nowo przybudowana. Wewnętrzny wygląd bożnicy przyzwoicie utrzymany. Miejsce, gdzie czytają rodał, przedstawia rodzaj kiosku z kopułą. Pieców nie ma, dla tego nabożeństwo odbywa się tylko w ciepłej porze roku”.

W 1913 roku w wyniku pożaru synagoga uległa całkowitemu zniszczeniu.

 

Drukuj