Dom modlitwy w Kielcach (ul. Słowackiego 3) został wzniesiony w 1922 r. z inicjatywy Herszla Zagajskiego, jednego z największych przedsiębiorców w Kielcach. Jest to jedyny zachowany dom modlitwy w mieście. Jego powierzchnia wynosi 54 m kw. W domu mogło jednocześnie modlić się 80 osób.

Podczas II wojny światowej budynek został zdewastowany przez Niemców, a po okupacji urządzono w nim magazyn. Jeszcze w latach 80. XX w. trzymano tu szczotki kominiarskie. Na początku lat 90. XX w. został zwrócony spadkobiercom. W 2011 r. stał się własnością firmy „Dorbud”, która zakupiła kamienicę między ul. Słowackiego i Śniadeckich wraz z podwórkiem i znajdującym się na nim domem modlitwy.

Drukuj