Gmina wyznaniowa w Lidzbarku Welskim dysponowała mykwą, powstałą zapewne w XIX wieku. Obiekt ten istniał aż do Zagłady, bowiem jeszcze w 1939 r. jej wartość wraz z domem mieszkalnym dla rzezaka wyceniano na 9 500 zł[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Chamot M., Gmina wyznaniowa żydowska w Brodnicy w latach 19201939, [w:] Gminy wyznaniowe żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (19201939), Toruń 1995, s. 108.