I. WPROWADZENIE

Muzeum Historii Żydów Polskich przykłada wielką wagę do poszanowania prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników Portalu Wirtualny Sztetl („Portal”); z tego względu sformułowaliśmy niniejsze zasady ochrony prywatności („Polityka prywatności”), mające w jasny sposób przedstawiać sposób funkcjonowania Portalu, metody postępowania z danymi osobowymi oraz gromadzenia innych danych o Użytkownikach Portalu. W niniejszej Polityce prywatności wskazujemy również na szczególne zagrożenia mogące wiązać się z korzystaniem z Portalu.

II. INFORMACJE O KORZYSTANIU Z PORTALU

Podobnie jak operatorzy większości portali internetowych, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Portal może gromadzić te dane na potrzeby zbiorczej analizy informacji o liczbie wejść na stronę Portalu i o sposobie korzystania z Portalu. Jakkolwiek dane te nie są wiązane z danymi osobowymi Użytkownika, tym niemniej zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania tych danych a w szczególności adresów IP zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności zaś do ich przekazania na żądanie właściwych władz.

III. PLIKI COOKIE

Cookies to krótkie pliki z informacjami, które Portal może przesyłać do przeglądarki Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych do logowania Użytkownika. Pliki cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Portalu przez Użytkowników oraz w celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Portalu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Portalu.

IV. DANE OSOBOWE

Korzystanie z niektórych funkcji (usług świadczonych drogą elektroniczną) Portalu wymaga rejestracji Użytkownika. Rejestracja jest dobrowolna. W trakcie rejestracji Użytkownik zostaje poproszony o podanie swoich danych osobowych. Użytkownicy Portalu pozostają anonimowi i tylko od decyzji Użytkownika będzie zależało czy i kiedy dokona on rejestracji w Portalu oraz czy w trakcie rejestracji poda dane wykraczające poza dane, których podanie jest konieczne do rejestracji.
W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych:

  • adres poczty elektronicznej
  • imię (opcja)
  • nazwisko (opcja)
  • pseudonim (nazwa wyświetlana)
  • miasto (opcja).

Użytkownik w celu rejestracji może wykorzystać swój pseudonim. Wykorzystywanie pseudonimu nie oznacza jednak dopuszczalności podszywania się pod inne osoby.

Użytkownik, po zarejestrowaniu się, uzyskuje dodatkowe korzyści. W szczególności rejestracja umożliwi Użytkownikowi korzystanie ze szczególnych funkcji Portalu takich jak dodawanie informacji, tworzenie tekstów, dodawanie zdjęć, filmów, audio, korzystanie z opcji wysyłania wiadomości między Użytkownikami Portalu, otrzymywanie biuletynów (newsletterów).

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach rejestrowania i funkcjonowania Portalu jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie (00-157) ul. Anielewicza 6.W Muzeum został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email [email protected], lub telefonicznie tel. 22 471 03 41.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z korzystaniem przez użytkowników z Portalu, na podstawie art. 6 ust. a) rozporządzenia, czyli zgody osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonowania Portalu mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w  zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z funkcjonowania Portalu. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania przez Muzeum treści marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Każdą z wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych wycofanie zgody powinno mieć formę pisemną na adres (Warszawa 00–157, ul. Anielewicza 6) lub elektronicznej (wiadomość email na adres [email protected]).

Funkcjonuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Działa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdyby osoba, która przekazała dane uznała, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000).

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również będą profilowane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usługi korzystania z Portalu. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Muzeum jest brak możliwości świadczenia usług.

V. LINKI

Na potrzeby Użytkowników Portalu umieszczamy na nim łącza (linki) prowadzące do innych witryn. Staramy się skrupulatnie wybierać te witryny, co do których jesteśmy przekonani, że są przydatne i spełniają wysokie standardy. Tym niemniej nie gwarantujemy standardów każdej witryny internetowej, do której prowadzi łącze z Portalu, ani nie ponosimy odpowiedzialności za materiały znajdujące się na innych witrynach.

Prosimy pamiętać, że witryny internetowe osób trzecich, których łącza (linki) znajdują się na Portalu, mogą zbierać od Użytkowników informacje umożliwiające identyfikację osób. Sposoby postępowania z informacjami na takich witrynach połączonych z Portalem poprzez łącza (linki) nie podlegają niniejszej Polityce prywatności. Zalecamy, by Użytkownik po połączeniu się z inną witryną zawsze, przed dobrowolnym przekazaniem informacji umożliwiających identyfikację, zapoznał się z obowiązującą w niej polityką ochrony prywatności.

VI. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG PORTALU ORAZ ŚRODKI TECHNICZNE DOSTĘPNE UŻYTKOWNIKOM W CELU ICH ZMINIMALIZOWANIA

Z korzystaniem z Portalu wiążą się ogólne ryzyka jakie występują w przypadku korzystania z Internetu. Podejmujemy wszelkie działania w celu zapewnienia Użytkownikom pełnego bezpieczeństwa korzystania z Portalu, nie możemy jednak wykluczyć, iż wskutek działań osób trzecich, takich jak np. włamania do Portalu, może dojść do zdarzeń zagrażających Użytkownikom. W trosce o dobro Użytkowników poniżej prezentujemy podstawowe zagrożenia oraz działania mające na celu ich zminimalizowanie:

  1. Konie trojańskie. Koń trojański to określenie oprogramowania, które podszywając się pod przydatne lub ciekawe dla użytkownika aplikacje dodatkowo implementują niepożądaną, ukrytą przed użytkownikiem funkcjonalność. Najlepszą ochroną przed końmi trojańskimi jest ostrożne traktowanie oprogramowania otrzymanego z niepewnych źródeł – nieznanych nadawców lub stron WWW. Istnieje również oprogramowanie pozwalające na eliminowanie zagrożenia.
  2. Wirusy. Wirus komputerowy to krótki program komputerowy, zwykle szkodzący systemowi operacyjnemu lub utrudniający pracę użytkownikowi komputera. Ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie.
  3. Spam. Spam to nie zamawiana informacja handlowa rozsyłana jednocześnie do wielu odbiorców. Powstało wiele sposobów obrony przed spamem. Pierwszą jest nieprzyjmowanie wiadomości od serwerów znanych spamerów i zgłaszanie administratorom, jeśli jeden z ich użytkowników jest spamerem. Jednym z działań przeciwdziałających temu zjawisku jest też odpowiednie zabezpieczenie każdego komputera podłączonego do sieci – zarówno serwerów, jak i komputerów domowych czy biurowych.

VII. ZMIANY

Aktualna wersja Polityki prywatności publikowana jest zawsze na stronie Portalu. Nowa wersja wchodzi w życie w terminie 30 dni od jej opublikowania.

VIII. KONTAKT

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności czy też zasad korzystania z Portalu prosimy kierować na adres: [email protected].

Drukuj