Adas Jeszurun

Adas Jeszurun (hebr./żyd.) = Zgromadzenie ludu Izraela – pierwotnie odłam ruchu ortodok­syjnego w Niemczech w połowie XIX w., pozostający w opozycji do większości skłaniającej się ku judaizmowi reformowanemu (neoortodoksja).

 

Fragment książki Eleonory Bergman „Nie masz bóżnicy powszechnej. Synagogi i domy modlitwy w Warszawie od końca XVIII do początku XXI wieku” za zgodą Autorki i Wydawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone w tym prawo do wykorzystania tekstu na innych stronach internetowych.

 

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.