Agudat ha-Noar ha-Iwri Akiwa

Akiwa, Akiba (Agudat ha-Noar ha-Iwri Akiwa, Związek Młodzieży Hebrajskiej „Akiwa") - utworzona w 1934 r. syjonistyczna organizacja młodzieżowa o charakterze ogólnego syjonizmu, bliska frakcji Et Liwnot.

Największymi wpływami cieszyła się w Galicji, a szczególnie w Krakowie, ale posiadała ośrodki również na terenie byłego zaboru rosyjskiego. Wraz z Ha-Szomer ha-Cair, Gordonią i innymi mniejszymi grupami, wchodziła w skład grupy mniejszościowej w ramach He-Chaluc, sprzeciwiając się unifikacji syjonistycznych organizacji młodzieżowych.
W pracy z młodzieżą odwoływała się do metody skautowej. Uczono zasad pierwszej pomocy, geografii Palestyny, hebrajskiego oraz historii i literatury żydowskiej. Organizowano kursy rolnicze, które miały przygotować do pracy w Palestynie.

W porównaniu z ogólnosyjonistyczną organizacją młodzieżową Ha-Noar ha-Cijoni w A. przywiązywano większą rolę do tradycji i przepisów religijnych. Pełne prawa członkowskie zyskiwano po ukończeniu 18 roku życia. A. wspierała akcje prowadzone przez fundusze syjonistyczne: Keren Kajemet le-Israel
i Keren ha-Jesod. Po wybuchu II wojny światowej członkowie działali w podziemiu w gettach, m.in. wydawali gazety, uczestniczyli w tworzeniu ŻOB w getcie warszawskim. Po wojnie organizacja wznowiła działalność w Polsce jako Ha-Noar ha-Cijoni Akiwa, związana ściśle z Ichudem.

Natalia Aleksiun

Za: Tomaszewski J., Żbikowski A., Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001. 

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.