Akcja „inteligencja”

akcja likwidacji pol. inteligencji na Pomorzu 1939 – Intelligenzaktion.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.