Alma

Alma (hebr. ha-alma) – w proroctwie Izajasza (Iz 7,14) określenie odnoszące się do matki Emmanuela; oznacza nie konkretną osobę, lecz stan (młoda kobieta zdolna do zawarcia związku małżeńskiego).

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; zobacz sam: Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.