Alt Drewitz

Alt Drewitz [alt drε̣:wıc] – 1939–45 niemiecki obóz dla jeńców polskich, francuskich, brytyjskich, sowieckich, jugosłowiańskich, belgijskich, amerykańskich, włoskich w Drzewicach; znaczna część jeńców (12 tysięcy sowieckich) zginęła.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.