Andruszowski rozejm

Andruszowski rozejm – zawarty 30 stycznia 1667 r. w Andruszowie (obecnie wieś w obwodzie smoleńskim w Federacji Rosyjskiej) pomiędzy Rzeczpospolitą a Rosją na 13 i pół roku.

Zakończył wojnę polsko-rosyjską toczoną w latach 1654–1667. Przyznawał Rosji ziemie: smoleńską, siewierską i czernihowską, Zadnieprze (Ukrainę Lewobrzeżną) oraz Kijów (na 2 lata, w rzeczywistości na stałe). Strony wyraziły gotowość współdziałania wojskowego przeciwko Turcji i chanatowi krymskiemu, zastrzeżono nadto wzajemną wolność religijną dla obywateli wszelkich konfesji, w tym także prawosławia. W 1686 r. dla pozyskania Rosji w lidze antytureckiej przekształcono andruszowski rozejm w pokój wieczysty, zwany pokojem Grzymułtowskiego 1686. W wyniku andruszowskiego rozejmu Rzeczpospolita utraciła swą dominującą rolę w środkowowschodniej Europie na rzecz Rosji, która rozstrzygnęła na swą korzyść toczoną od XV w. rywalizację ze swym zachodnim sąsiadem.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.