Arbeitsamt

Arbeitsamt [ạrbaitsamt; niem.] urząd pracy.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.