Arbeter Ring

Arbeter Ring – amerykańsko-żydowska organizacja społeczna. Została założona w 1900 roku przez emigrantów z Europy wschodniej – działaczy socjalistycznych. Jednym z kierunków jej działania była samopomoc robotnicza, drugim, równie ważnym, było propagowanie kultury jidysz: wydawano książki, tworzono chóry i koła dramatyczne, prowadzono kursy doszkalające dla dorosłych, a od 1916 roku tworzono sieć szkół popołudniowych dla dzieci w języku jidysz. Początkowo politycznie znajdowała się pod wpływem asymilatorów, jednak szybko zdominował ją Bund. W czasie I wojny światowej utworzyła Ludowy Komitet Pomocy (People’s Relief Committee), od 1934 roku stała się częścią Żydowskiego Komitetu Pracy (Jewish Labor Committee). Obecnie organizacja podzielona jest na sześć dystryktów: Cleveland, Boston, Los Angeles, Michigan, New Jersey i Nowy Jork. Prowadzi bardzo ożywioną działalność wydawniczą, edukacyjną i kulturalną: należy do niej teatr „Fołksbine”, kilka chórów. Wydaje również gazetę „Jewish Currents”.

Hasło powstało w ramach projektu Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce, którego autorką jest Anka Grupińska, znana polska dziennikarka i pisarka, specjalizująca się w najnowszej historii Żydów polskich. Projekt ten, zainicjowany w 2006 roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich, polega na rejestrowaniu rozmów z polskimi Żydami wszystkich pokoleń.
Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.