Arenda

arenda [łac.] – dawniej dzierżawa.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.