Armia Polska

Armia Polska  tajna organizacja wojskowa; powołana 1910 we Lwowie, w miejsce Polskiego Związku Wojskowego, przez młodzież „zarzewiacką” (Zarzewie); jej celem było szkolenie kadr przyszłego wojska pol. do walki o niepodległą i demokr. Polskę; inspirowała powstanie pol. skautingu (1910), 1911 utworzyła jawne Pol. Drużyny Strzeleckie (PDS; polskie organizacje wojskowo-niepodległościowe 1908–14), pozostając organizacją kadrową i zakonspirowaną w ramach PDS; 1914 większość członków A.P. wstąpiła do Legionów Pol.; komendanci nacz.: 1910–11 M. Norwid-Neugebauer, 1911–12 H. Bagiński, 1912–14 M. Januszajtis.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.