Armia Polska

Armia Polska – tajna organizacja wojskowa; powołana w 1910 r. we Lwowie, w miejsce Polskiego Związku Wojskowego, przez młodzież „zarzewiacką” (Zarzewie); jej celem było szkolenie kadr przyszłego wojska polskiego do walki o niepodległą i demokratyczną Polskę; inspirowała powstanie polskiego skautingu (1910), W 1911r. utworzyła jawne Polskie Drużyny Strzeleckie (PDS; polskie organizacje wojskowo-niepodległościowe 1908–14), pozostając organizacją kadrową i zakonspirowaną w ramach PDS. W 1914 r. większość członków A.P. wstąpiła do Legionów Polskich; komendanci naczelni: 1910–11 M. Norwid-Neugebauer, 1911–12 H. Bagiński, 1912–14 M. Januszajtis.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.