Arszyn

Arszyn – dawna jednostka długości, rozpowszechniona od XV w. na obszarach pod panowaniem tureckim, w Azji Mniejszej, na Bałkanach oraz w niektórych krajach europejskich m.in. w Rosji (XVI w.–1918). Arszyn był jednostką miary antropometrycznej, zaczerpniętej z miar antyku. Długość arszyna stanowiła sumę długości łokcia i stopy. Arszyn miał szczególne zastosowanie w architekturze i wynosił ok. 76 cm i w przybliżeniu odpowiadał długości antycznego kroku (75 cm). W Polsce arszyn lwowski w XVII w. = 5 ćwierci łokcia krakowskiego (ok. 73,25 cm), w Królestwie Polskim (1849–1915), zapożyczony z miar rosyjskich = 71,12 cm, arszyn galicyjski lub lwowski liczył (1778–1857) ok. 81,5 cm.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.