Artykuły

artykuły – dawniej zbiory przepisów prawnych – ordynacje.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

 

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.