Austrofaszyzm

Austrofaszyzm  określenie austr. prawicowego ruchu autorytarnego w latach 20. i 30. XX w.; skupiony gł. w paramilitarnej organizacji Heimwehra; pozostawał pod wpływem idei państwa korporacyjnego O. Spanna (korporacjonizm), korzystał z poparcia faszystów wł., zwalczał komunistów, socjaldemokratów i związaną z A. Hitlerem austr. NSDAP; jego idee w dużym stopniu były realizowane przez dyktaturę 1933–38 E. Dollfussa i K. Schuschnigga; różniła się ona od wł. faszyzmu czy niem. nazizmu, m.in. odwołaniem do katol. doktryny społ., wsparciem ze strony hierarchii kośc., brakiem antysemityzmu; okazała się niezdolna do zmobilizowania masowego poparcia społ.; różnice te powodują, że termin „austrofaszyzm” jest używany obecnie rzadko.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.