Austrofaszyzm

Austrofaszyzm – określenie austriackiego prawicowego ruchu autorytarnego w latach 20. i 30. XX w.; skupiony głównie w paramilitarnej organizacji Heimwehra; pozostawał pod wpływem idei państwa korporacyjnego Othmara Spanna (korporacjonizm), korzystał z poparcia faszystów włoskich, zwalczał komunistów, socjaldemokratów i związaną z Adolfem Hitlerem austriacką NSDAP; jego idee w dużym stopniu były realizowane przez dyktaturę 1933–38 E. Dollfussa i K. Schuschnigga; różniła się ona od właściwego faszyzmu czy niemieckiego nazizmu, m.in. odwołaniem do katolickiej doktryny społecznej, wsparciem ze strony hierarchii kościelnej, brakiem antysemityzmu; okazała się niezdolna do zmobilizowania masowego poparcia społecznego; różnice te powodują, że termin „austrofaszyzm” jest używany obecnie rzadko.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.