Ausweis

Ausweis – legitymacja poświadczająca miejsce zatrudnienia, wydawana w okresie okupacji niemieckiej Polski przez pracodawców. Posiadanie zaświadczenia o pracy w urzędzie lub firmie niemieckiej chroniła ludzi przez wywózką na roboty do Niemiec.

 

Hasło powstało w ramach projektu Zapisywanie świata żydowskiego w Polsce, którego autorką jest Anka Grupińska, znana polska dziennikarka i pisarka, specjalizująca się w najnowszej historii Żydów polskich. Projekt ten, zainicjowany w 2006 roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich, polega na rejestrowaniu rozmów z polskimi Żydami wszystkich pokoleń.
Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.