Autonomiści galicyjscy

Autonomiści galicyjscy – politycy polscy w Galicji zabiegający w latach 1860–1873 o jej autonomię i o przebudowę Austrii w państwo federacyjne.

Powstanie w 1867 r. dualistycznej monarchii Austro-Węgier wywołało burzliwą opozycję pozostałych krajów. Większość autonomistów galicyjskich (A. Gołuchowski, F. Ziemiałkowski, K. Grocholski), godziła się z dualizmem monarchii, natomiast odłam liberalno-mieszczański (F. Smolka) trwał przy programie federacji. Uchwalonej w 1868 r. przez Sejm Krajowy „rezolucji”, domagającej się przyznania Galicji statusu zbliżonego do Węgier, nie przyjęto w Wiedniu, rozszerzono jednak zakres jej autonomii.

 

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Drukuj
In order to properly print this page, please use dedicated print button.